menu

Izbornik

Registrirane površine za slijetanje i uzlijetanje

Registrirana površina za slijetanje i uzlijetanje je površina namijenjena slijetanju i uzlijetanju u cilju obavljanja nekomercijalnih letačkih operacija po pravilima vizualnog letenja danju.

Uvjeti za registriranje površina utvrđeni su Naredbom o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2019-001 Rev.2