menu

Izbornik

Zrakoplov

Zrakoplov (eng. aircraft): svaka naprava koja se održava u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka u odnosu na Zemljinu površinu.

Različite kategorije zrakoplova zahtijevaju različite postupke nadzora nad zrakoplovima, ovisno o tome koji su propisi na njih primjenjivi.

Na certificirane zrakoplove koji imaju standardnu svjedodžbu o plovidbenosti uz nacionalne primjenjuju se i EU propisi, a oni se uobičajeno nazivaju „EASA zrakoplovi“ jer je na području EU za njihovo certificiranje odgovorna Europska agencija za sigurnost zračnog prometa - EASA (eng. European Aviation Safety Agency).

Neke kategorije zrakoplova izuzete su od obveze primjene EU propisa. Zrakoplovi koji pripadaju tim kategorijama se uobičajeno nazivaju „Annex I zrakoplovi“ prema Prilogu I. Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa, koji ih definira. Na te zrakoplove se primjenjuju nacionalni propisi.

Zrakoplovi koji se koriste u „državnim aktivnostima“ (npr. vojne, carinske, policijske, potrage i spašavanja, vatrogasne, obalne straže ili slične aktivnosti odnosno službe), izuzeti su od primjene Uredbe (EU) 2018/1139 propisa za vrijeme kada se u tim aktivnostima koriste. Te aktivnosti navedene su u članku Uredbe 2.3.a).