menu

Izbornik

Zakonodavstvo

EUR-Lex pruža besplatan pristup pravu Europske unije i dokumentima koji se smatraju javnima. Web stranica je dostupna na 24 službena jezika Europske unije; željeni jezik možete odabrati na traci s popisom jezika na vrhu početne stranice.

EUR-Lex nudi: svakodnevna izdanja Službenog lista Europske unije u internetskom formatu, te različite mogućnost pretraživanja, mogućnost prikaza i/ili preuzimanja dokumenata (PDF, HTML, DOC, TIFF), analitičke metapodatke za svaki dokument.

Hrvatska je 1. srpnja 2013. postala članicom Europske unije. Od tog je trenutka EUR-Lex dostupan i na hrvatskom jeziku, što znači da se zakonodavstvo EU-a objavljuje na 24 službena jezika EU-a., a ono doneseno prije 1. srpnja 2013. se ubrzano prevodi na hrvatski jezik.

Pretraživanje prava EU je moguće na sljedećem linku: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr , po vrsti pravnog akta (npr. uredba), broju i godini donošenja (npr. 216/2008).

U okviru nadležnosti Europske Unije, njene institucije donose uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja.

Uredbe su izravno obvezujuće i neposredno se primjenjuju u svim državama članicama, te se provedbeni propis za uredbe donosi samo iznimno, kada to zahtijevaju same odredbe uredbe.

Direktive su obvezujuće s obzirom na cilj koji žele postići, dok su oblik i metoda postizanja tog cilja prepušteni nacionalnim pravnim sustavima država članica kroz provedbene propise.

Odluke su u cijelosti i izravno obvezujuće za svoje adresate.

Preporuke i mišljenja nemaju obvezujuću snagu.