menu

Izbornik

Aerodromi certificirani sukladno nacionalnom zakonodavstvu

Postupak ishođenja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma propisan je odredbama članka 73., 74. i 75. Zakona o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13 i 127/13, 92/14) te odredbama Pravilnika o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma (NN 14/16).

Pravilnikom o aerodromima (NN 47/22) propisani su minimalni tehnički i drugi standardi koji se primjenjuju tijekom projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije i označavanja aerodroma.


Popis registriranih aerodroma: