menu

Izbornik

ATM/ANS

Odjel usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom obavlja upravne i stručne poslove iz nadležnosti Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo kao Nacionalnog nadzornog tijela (National Supervisory Authority - NSA), a koji se odnose na certifikaciju pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i organizacija za osposobljavanje te nadzor i inspekciju u područjima:


operativnih usluga u zračnom prometu (ATS),

upravljanja protokom zračnog prometa (ATFM),

upravljanja zračnim prostorom (ASM),

zrakoplovnog informiranja (AIS),

meteoroloških usluga (MET),

komunikacije, navigacije i nadzora (CNS),

oblikovanja letačkih postupaka (FPD).


ECON

Nadzor nad pružateljem usluga u zračnoj plovidbi po pitanju otvorenosti i transparentnosti troškova rutnih i terminalnih usluga provodi Odjel ekonomske regulacije i nadzora.

Uz to, vodi proces izrade Plana učinkovitosti do njegove finalizacije i završnog odobravanja, te zajedno s Odjelom usluga u zračnoj plovidbi nadzire dostignute ciljeve u skladu s Planom učinkovitosti.


Plan performansi Republike Hrvatske za RP3 (2020. – 2024.)