menu

Izbornik

Upis zrakoplova u registar

Za upis zrakoplova u Hrvatski registar civilnih zrakoplova potrebno je ispuniti predviđeni obrazac, kojeg možete pronaći pod linkom Obrasci zahtjeva, te priložiti dokumentaciju navedenu na kraju obrasca.