menu

Izbornik

Letačke operacije balonima

Letačke operacije s Aneks I balonom dozvoljeno je izvoditi u skladu s primjenjivim odredbama Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova.

Letačke operacije s EASA balonom propisane su Uredbom (EU) br. 2018/395.

Uredba (EU) br. 2018/395

Operatori balona upravljaju balonom u skladu sa zahtjevima iz Priloga II, Poddijela BAS.


Za komercijalne operacije balonima ne postoji zahtjev za certificiranjem operatora, ali ti operatori imaju pravo započeti s izvođenjem takvim komercijalnim operacijama tek nakon što su nadležnom tijelu (HACZ) prijavili svoju sposobnost i način izvršavanja odgovornosti povezanih s upravljanjem balonom. Operatori podnose takvu izjavu i upravljaju balonom, povrh zahtjeva iz poddijela BAS, u skladu sa zahtjevima iz poddijela ADD Priloga II.


Struktura Uredba (EU) br. 2018/395 je sljedeća:

Osnovni operativni zahtjevi

Poddio BAS primjenjuje se na operatore koji imaju namjeru izvoditi komercijalne i nekomercijalne letačke operacije balonom te se dijeli na sljedeće odjeljke:Dodatni zahtjevi u pogledu komercijalne djelatnosti

Poddio ADD primjenjuje se na operatore koji imaju namjeru izvoditi samo komercijalne letačke operacija balonima te se dijeli na sljedeće odjeljke:Izjava za izvođenje komercijalnih djelatnosti balonom

Sukladno članku 3. Uredbe (EU) br. 2018/395 operatori koji imaju namjeru izvoditi komercijalne djelatnosti balonima moraju prije početka obavljanja tih djelatnosti prijaviti svoju sposobnost i način izvršavanja odgovornosti povezanih s upravljanjem balonom.

Uredba (EU) br. 2018/395 primjenjuje se od 8. travnja 2019. godine te bi operatori koji imaju namjeru izvoditi komercijalne djelatnosti balonom nakon toga datuma morali Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo dostaviti Izjavu.

Izjava se podnosi na sljedećem obrascu: FOD-FRM-091

Operator je dužan bez odgode obavijestiti HACZ o promjenama koje utječu na usklađenost s primjenjivim zahtjevima, te obavijestiti HACZ o prestanku obavljanja komercijalnih djelatnosti balonima.