menu

Izbornik

Tijek Postupka

Agencija sukladno Zakonu o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (NN 132/98, 63/08, 134/09,  94/13) provodi postupak zaštite prava putniku u cilju mirnog razrješenja spora.  Nakon što zaprimi prigovor, Agencija će najprije kontaktirati prijevoznika ili zračnu luku tražeći razlog i dokaze zbog kojih je došlo do poremećaja propisanih Uredbom 261/2004 i Uredbom 1107/2006. U predmetnom postupku Agencija izdaje konačno mišljenje u dva slučaja: kada utvrdi da putnik ne ostvaruje prava propisana Uredbama ili kada smatra da putnik ostvaruje navedena prava, ali mirno razrješenje spora nije uspjelo te prijevoznik ili zračna luka nisu postupili u skladu s Uredbama. Konačno mišljenje nije pravno obvezujuće. Ukoliko putnik nije zadovoljan sa ishodom postupka pred Agencijom, ima pravo podnijeti tužbu pred nadležnim sudom.

U postupku koji provodi ova Agencija nema zakonskih rokova, već je sukladno uputi Europske komisije predviđeno da postupak rješavanja prigovora traje:
  • 3 - 4 mjeseca za jasne predmete
  • 6 mjeseci za složene predmete
  • dulje od 6 mjeseci za predmete koji uključuju pravne postupke
Ako stranka ima prigovor na rad Agencije, može se obratiti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koje sukladno članku 140. Zakona o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) obavlja upravni nadzor nad radom Agencije, a koji između ostalog obuhvaća i zakonitost i pravilnost rada te postupanja prema građanima i drugim strankama.

Kontakt

E-mail: passenger.rights@ccaa.hr