menu

Izbornik

Plovidbenost

Plovidbenost zrakoplova je sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu.

Aktivnosti koje osiguravaju plovidbenost zrakoplova se dijele na certificiranje i nadzor nad zrakoplovima, te na certificiranje i nadzor nad organizacijama i osobama koje se bave projektiranjem, proizvodnjom, kontinuiranom plovidbenosti i održavanjem zrakoplova.

Propisi koji definiraju uvjete za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova:

EASA konsolidirana verzija propisa