menu

Izbornik

Radovi iz zraka inozemnih operatora zrakoplova

Primjenjivi propis:

  • Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2012-003 Odobravanje obavljanja operacija radova iz zraka u Republici Hrvatskoj inozemnim operatorima zrakoplova


Obrazac zahtjeva: 
FAO-FRM-004

Operatori zrakoplova iz država članica Europske unije, Norveške, Islanda, Lichtensteina i Švicarske

Operatori zrakoplova iz država članica Europske unije, Norveške, Islanda, Lichtensteina i Švicarske ne trebaju odobrenje Agencije za obavljanje specijaliziranih operacija (radovi iz zraka) ukoliko udovoljavaju uvjetima propisanima u Dijelu ORO i SPO Uredbe (EU) 965/2012 i podnijeli su svojim zrakoplovnim vlastima izjavu o sposobnosti za obavljanje specijaliziranih operacija.

Operatori moraju Agenciji dostaviti obavijest da obavljaju specijalizirane letačke operacije u Republici Hrvatskoj koja mora sadržavati informacije o vrsti specijaliziranih operacija (npr. snimanje, istraživanje, iskakanje padobranaca i sl.) te o području i vremenskom razdoblju izvođenja operacija.

NAPOMENE:
Odobrenje je potrebno ishoditi kada se specijalizirane operacije obavljaju  sa zrakoplovima koji nisu predmet Uredbe (EU) 2018/1139 (tzv. Aneks I zrakoplovi).

Posebno odobrenje operatori moraju ishoditi za obavljanje prekograničnih komercijalnih specijaliziranih operacija visokog rizika (HR COM SPO). Detaljne informacije o specijaliziranim operacijama koje se smatraju operacijama visokog rizika u Republici Hrvatskoj te postupak ishođenja odobrenja za njihovo obavljanje mogu se pronaći na slijedećim poveznicama:

Inozemni operatori zrakoplova iz trećih zemalja

Operatori zrakoplova iz trećih zemalja smiju obavljati operacije radova iz zraka (specijalizirane operacije) samo na temelju odobrenja Agencije u skladu sa Naredbom o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2012-003.

Zahtjev za izdavanjem odobrenja za obavljanje operacija radova iz zraka podnosi operator zrakoplova zajedno s dokumentacijom navedenom na obrascu zahtjeva najkasnije petnaest (15) dana prije predviđenog početka operacija.

NAPOMENA ZA SVE OPERATORE:
Sukladno članku 38. stavku 1 Pravilnika o letenju zrakoplova (NN 32/18, 10/21) VFR letovi od javnog interesa (npr. letovi u svrhu kalibraže, snimanja iz zraka, oralno cijepljenje lisica, probni i ispitni letovi i sl.), moraju se unaprijed najaviti i usuglasiti s nadležnom kontrolom zračnog prometa), najkasnije 7 radnih dana prije početka obavljanja operacija na email adresu: 
civaa@crocontrol.hr – Civilni ovlašteni subjekt.