menu

Izbornik

Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje helikoptera

Primjenjivi propis:
  • Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera (NN 57/19)
Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-003

Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje helikoptera dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije i uz uvjete navedene u odobrenju uzimajući u obzir sigurnost operacija.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje helikoptera podnosi operator helikoptera na objavljenom obrascu zahtjeva. Potpuno ispunjen zahtjev i popratna dokumentacija navedena na obrascu mora se dostaviti Agenciji najkasnije sedam (7) radnih dana prije početka obavljanja operacija.

Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje zabranjeno je unutar gusto naseljenih područja i na udaljenosti manjoj od 500 ft (150 m) od gusto naseljenog područja.

Odobrenje koje izdaje Agencija ne oslobađa operatora od ishođenja drugih odobrenja i/ili suglasnosti koja se traže drugim primjenjivim propisima, a koja se ne odnose na sigurnost u zrakoplovstvu (npr. suglasnost vlasnika posjeda, vlasnički i stvarno-pravni odnosi, zaštita okoliša, prostorno uređenje i dr.).

Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 3 slijetanja i uzlijetanja u posljednjih 90 dana na tipu helikoptera koji se navodi u zahtjevu.

Prije početka izvođenja operacija operator helikoptera mora o korištenju površine za izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje obavijestiti Operativno-komunikacijski centar nadležne Policijske uprave.

Ovdje možete naći popis i brojeve telefona/telefaksa svih mjesno nadležnih Operativno-komunikacijskih centara.