menu

Izbornik

Izvanaerodromski skokovi padobranom

Primjenjivi propisi:
  • Pravilnik o padobranstvu (NN 65/15)
  • Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom (NN 104/18, 32/18)

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-008

Izvanaerodromski skok padobranom smije se izvoditi na površine izvan aerodroma ili registrirane površine za uzlijetanje i slijetanje samo uz prethodno odobrenje Agencije.

Svako izvođenje padobranskog skoka mora nadzirati rukovoditelj skakanja koji mora imati padobransku dozvolu kategorije C ili D izdanu od strane Agencije.

Zahtjev za izdavanjem odobrenja za izvanaerodromske skokove padobranom podnosi ovlaštena osoba aerokluba/organizatora padobranskih skokova najkasnije pet (5) radnih dana prije početka obavljanja operacija.
Uz zahtjev je potrebno priložiti odobrenje Hrvatske kontrole zračne plovidbe za uspostavu ad hoc strukture te upravnu pristojbu u iznosu od 20 HRK (biljeg).