menu

Izbornik

Izvanaerodromski skokovi padobranom

Primjenjivi propisi:
Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-008

Izvanaerodromski skok padobranom smije se izvoditi na površine izvan aerodroma ili registrirane površine za uzlijetanje i slijetanje samo uz prethodno odobrenje Agencije.

Organizator izvanaerodromskog skoka: pravna ili fizička osoba koja organizira i odgovorna je za izvođenje izvanaerodromskog skoka i koja je za to dužna ishoditi sva pripadajuća odobrenja od Agencije.

Organizator izvanaerodromskog skoka odgovoran je za organizaciju izvođenja izvanaerodromskog skoka na siguran način i u skladu s primjenjivim propisima, odobrenjima i planom izvođenja izvanaerodromskog skoka.

Svako izvođenje padobranskog skoka mora nadzirati rukovoditelj skakanja koji mora imati padobransku dozvolu kategorije C ili D izdanu od strane Agencije.

Zahtjev za izdavanjem odobrenja za izvanaerodromske skokove padobranom podnosi organizator izvanaerodromskog skoka najkasnije pet (5) radnih dana prije početka obavljanja operacija uz koji je potrebno priložiti plan izvođenja izvanaerodromskog skoka..