menu

Izbornik

Izbacivanje i raspršivanje iz zrakoplova u letu

Izbacivanje i raspršivanje iz zrakoplova u letu

Primjenjivi propisi:

 • Uredba (EZ) 923/2012 o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi (SERA)
 • Pravilnik o letenju zrakoplova (NN 32/18, 10/21)

Operatori zrakoplova iz država članica EU, Norveške, Islanda, Lichtensteina i Švicarske

Budući da se komercijalna operacija izbacivanja i raspršivanja iz zrakoplova u letu koja bi mogla ugroziti zdravlje i/ili sigurnost osoba/imovine na zemlji ili vodi smatra operacijom visokog rizika u Republici Hrvatskoj, operatori zrakoplova iz država članica EU, Norveške, Islanda, Lichtensteina i Švicarske moraju od svojih zrakoplovnih vlasti ishoditi odobrenje za prekogranične komercijalne operacije visokog rizika (HR COM SPO) . Detaljnije informacije mogu se naći na stranici Komercijalne specijalizirane operacije visokog rizika (HR COM SPO).

Operatori zrakoplova iz trećih zemalja

Operatori zrakoplova iz trećih zemalja izbacivanje ili raspršivanje iz zrakoplova tijekom leta smiju obavljati samo uz odobrenje Agencije.

Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi operator zrakoplova u slobodnoj formi, a mora sadržavati sljedeće podatke:

 • Naziv i adresa operatora
 • Vrsta operacije (npr.  zaprašivanje u poljoprivredi i sl.)
 • Tip zrakoplova i registarske oznake
 • Informacije o pilotu/ima (ime i prezime, vrsta i broj pilotske dozvole)
 • Područje obavljanja operacija
 • Svrha izbacivanja i raspršivanja
 • Datum ili razdoblje obavljanja operacija

Uz zahtjev je potrebno dostaviti slijedeće:

 • Certifikat ili drugi jednakovrijedni dokument izdan od zrakoplovnih vlasti države operatora kojom dokazuje sposobnost za obavljanje operacije,
 • Detaljnu mapu područja na kojem se namjeravaju obavljati operacije,
 • Svjedodžbu o plovidbenosti,
 • Potvrdu o provjeri plovidbenosti (ako je primjenjivo),
 • važeće dozvole, ovlaštenja i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti članova letačke posade koji sudjeluju u operacijama,
 • važeću potvrdu o osiguranju operatora zrakoplova izdanu sukladno zahtjevima Uredbe EZ 785/2004,
 • Svjedodžbu o registraciji zrakoplova,
 • Svjedodžbu o buci zrakoplova (ako je primjenjivo).