menu

Izbornik

Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje zrakoplova na kopnenim i vodenim površinama

Primjenjivi propis:
  • Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2018-004 Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje zrakoplova na kopnenim i vodenim površinama (u daljnjem tekstu Naredba),
  • Zrakoplovna sigurnosna informacija ASIL-2018-002 Rev.1
Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-005

Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje (u daljnjem tekstu IASU) dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije i uz uvjete navedene u odobrenju uzimajući u obzir sigurnost operacija.
Naredbom su propisani uvjeti za izvođenje povremenih pojedinačnih operacija za koje postoji opravdana potreba te uvjeti za ishođenje odobrenja.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za IASU na kopnenim i vodenim površinama podnosi operator zrakoplova na objavljenom obrascu zahtjeva. 

Potpuno ispunjen zahtjev i popratna dokumentacija navedena na obrascu mora se dostaviti Agenciji najkasnije sedam (7) radnih dana prije početka obavljanja operacija.

IASU smije obavljati pilot koji ima važeću pilotsku dozvolu s ovlaštenjem za zrakoplov kojim se planiraju obavljati operacije IASU.
Za izvođenje IASU avionom zapovjednik zrakoplova mora imati letačko iskustvo od najmanje 150 sati ukupnog naleta,150 letova na avionima i skorašnje iskustvo od najmanje 3 slijetanja i uzlijetanja u posljednjih 90 dana s avionom istog tipa / klase kao onaj s kojim se namjeravaju izvoditi operacije.

Odobrenje koje izdaje Agencija ne oslobađa operatora zrakoplova od obveze pribavljanja drugih suglasnosti i odobrenja koje proizlaze iz odredaba propisa iz područja vlasničkih i drugih stvarno pravnih odnosa te propisa iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša.