menu

Izbornik

Letovi ispod mostova i sličnih građevina, dalekovoda i antena

Primjenjivi propis:
 • Pravilnik o letenju zrakoplova (NN 32/18, 10/21)

Odobrenje za letenje ispod mostova i sličnih građevina te dalekovoda i antena se može izdati samo u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava za uništavanje štetočina i sličnih poslova u poljoprivredi i šumarstvu te za obavljanje poslova sličnog odgovarajućeg značenja čije izvršenje zahtijeva obavljanje niskih letova.

Pilot zrakoplova mora imati odgovarajuću dozvolu profesionalnog pilota i najmanje 400 sati naleta na odgovarajućoj vrsti zrakoplova.

Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi operator zrakoplova u slobodnoj formi, a mora sadržavati sljedeće podatke:
 • Naziv i adresa operatora
 • Vrsta operacije
 • Tip zrakoplova i registarske oznake
 • Informacije o pilotu/ima (ime i prezime, vrsta i broj pilotske dozvole)
 • Naziv i detaljan opis područja na kojem se namjerava obavljati operacija
 • Svrha operacije
 • Datum ili razdoblje obavljanja operacija.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti slijedeće dokumente:
 • certifikat ili drugi jednakovrijedni dokument izdan od strane zrakoplovnih vlasti države operatora kojim dokazuje sposobnost obavljanja ove vrste operacije ili procjenu sigurnosti koja sadrži prepoznate opasnosti, procjenu rizika i predviđene mjere umanjenja za traženu vrstu operacije i područje,
 • detaljnu mapu područja na kojem se namjeravaju obavljati operacije,
 • svjedodžbu o plovidbenosti,
 • potvrdu o provjeri plovidbenosti (ako je primjenjivo),
 • važeće dozvole, ovlaštenja i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti članova letačke posade koji sudjeluju u operacijama,
 • važeću potvrdu o osiguranju operatora zrakoplova izdanu sukladno zahtjevima Uredbe EZ 785/2004,
 • svjedodžbu o registraciji zrakoplova,
 • svjedodžbu o buci zrakoplova,
 • pilotska knjižica letenja
 • izjava (suglasnost) vlasnika posjeda (ako je primjenjivo npr. ako postoji opasnost od oštećenja imovine ili ljudi na području operacija i sl.).