menu

Izbornik

Letovi ispod minimalne visine

Primjenjivi propisi:
 • Uredba (EZ) 923/2012 o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi (SERA) 
 • Pravilnik o letenju zrakoplova (NN 32/18, 10/21)

Letovi ispod minimalne sigurne visine smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije.

Budući da se u Republici Hrvatskoj komercijalna specijalizirana operacija koja se izvodi ispod SERA minimalnih visina iznad gusto naseljenih područja gradova i naselja ili iznad skupina ljudi na otvorenom smatra operacijom visokog rizika, operatori zrakoplova iz država članica EU, Norveške, Islanda, Lichtensteina i Švicarske moraju od svojih zrakoplovnih vlasti ishoditi odobrenje za prekogranične komercijalne operacije visokog rizika (HR COM SPO). Detaljnije informacije mogu se naći na stranici Komercijalne specijalizirane operacije visokog rizika (HR COM SPO).

Zahtjev za odobravanjem letova ispod minimalnih visina podnosi operator zrakoplova u slobodnoj formi, a mora sadržavati sljedeće:
 • Naziv i adresa operatora
 • Vrsta operacije (npr. snimanje, radovi u poljoprivredi i sl.)
 • Tip zrakoplova i registarske oznake
 • Informacije o pilotu/ima (ime i prezime, vrsta i broj pilotske dozvole)
 • Područje obavljanja operacija
 • Svrha obavljanja letova ispod minimalnih visina
 • Datum/razdoblje obavljanja operacija
 • Detaljan opis područja i planirana visina letenja
 • Informacija obavlja li se letenje iznad gusto naseljenih područja gradova i naselja ili iznad skupina ljudi na otvorenom.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti slijedeće:
 • certifikat ili drugi jednakovrijedni dokument izdan od strane zrakoplovnih vlasti države operatora kojim dokazuje sposobnost obavljanja ove vrste operacije ili procjenu sigurnosti koja sadrži prepoznate opasnosti, procjenu rizika i predviđene mjere umanjenja za traženu vrstu operacije i područje,
 • detaljnu mapu područja na kojem se namjeravaju obavljati operacije s točnim udaljenostima od naseljenih područja,
 • svjedodžbu o plovidbenosti i povezanu potvrdu o provjeri plovidbenosti (ako je primjenjivo),
 • važeće dozvole, ovlaštenja i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti članova letačke posade koji sudjeluju u operacijama,
 • važeću potvrdu osiguranju operatora zrakoplova izdanu sukladno zahtjevima Uredbe EZ 785/2004
 • svjedodžbu o registraciji zrakoplova,
 • svjedodžba o buci (ako je primjenjivo),
 • izjavu (suglasnost) vlasnika posjeda (ako je primjenjivo, npr. ako postoji opasnost od oštećenja imovine ili ljudi na području operacija i sl.).