menu

Izbornik

Letovi ispod minimalne visine

Primjenjivi propisi:

Uredba (EZ) 923/2012 o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi (SERA) 
Pravilnik o letenju zrakoplova (NN 32/18, 10/21)

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-011

Letovi ispod minimalne sigurne visine smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije.

Potpuno ispunjen zahtjev i popratna dokumentacija navedena na obrascu mora se dostaviti Agenciji najkasnije sedam (7) radnih dana prije početka obavljanja operacija.

Budući da se u Republici Hrvatskoj komercijalna specijalizirana operacija koja se izvodi ispod SERA minimalnih visina iznad gusto naseljenih područja gradova i naselja ili iznad skupina ljudi na otvorenom smatra operacijom visokog rizika, operatori zrakoplova iz država članica EU, Norveške, Islanda, Lichtensteina i Švicarske moraju od svojih zrakoplovnih vlasti ishoditi odobrenje za prekogranične komercijalne operacije visokog rizika (HR COM SPO). Detaljnije informacije mogu se naći na stranici Komercijalne specijalizirane operacije visokog rizika (HR COM SPO).