menu

Izbornik

Ostale letačke operacije i aktivnosti

Korištenje vezanih balona

Primjenjivi propisi:

Pravilnik o letenju zrakoplova (NN 32/18, 10/21)

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2014-003 - Korištenje vezanih balona

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-013

Korištenje vezanih balona bez posade dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije.

Potpuno ispunjen zahtjev i popratna dokumentacija navedena na obrascu mora se dostaviti Agenciji najkasnije sedam (7) radnih dana prije početka obavljanja operacija.

Zabranjeno je puštanje vezanih balona u zračnom prostoru na udaljenosti manjoj od 5 km od referentne točke aerodroma tijekom radnog vremena aerodroma.


Puštanje slobodnih balona bez posade

Primjenjivi propisi:

Provedbena Uredba (EZ) 923/2012 o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi

Pravilnik o letenju zrakoplova (NN 32/18, 10/21)

Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom (NN 20/23)

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-010

Odobrenje za puštanje slobodnih balona bez posade izdaje Agencija. Slobodnim balonom bez posade ne smije se upravljati bez odobrenja države iz koje je pušten.

Potpuno ispunjen zahtjev i popratna dokumentacija navedena na obrascu mora se dostaviti Agenciji najkasnije sedam (7) radnih dana prije početka obavljanja operacija.

Za puštanje slobodnog balona ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0,5 kg potrebno je pribaviti odobrenje za uspostavu ad hoc strukture od Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Više informacija možete naći ovdje.

Slobodnim balonom bez posade, osim lakog balona koji se upotrebljava isključivo u meteorološke svrhe i upravlja na način koji propisuje nadležno tijelo, ne smije se upravljati preko državnog područja neke druge države bez odobrenja dotične druge države. Odobrenje se mora dobiti prije puštanja balona ako se pri planiranju operacije opravdano očekuje da bi balon mogao zaći u zračni prostor druge države.

Slobodnim balonom bez posade upravlja se u skladu s uvjetima koje određuje država registracije i država koju bi mogao preletjeti.

Slobodnim balonom bez posade ne smije se upravljati tako da bi udar balona ili bilo kojeg njegovog dijela u zemlju, uključujući korisni teret, mogao prouzročiti opasnost za osobe ili imovinu.


Neupravljivi leteći objekti s vlastitim pogonom

Primjenjivi propis:

Pravilnik o letenju zrakoplova (NN 32/18, 10/21)

Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom (NN 20/23)

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-009

Za ispaljivanje i letenje neupravljivih letećih objekata s vlastitim pogonom (raketni modeli, pirotehnički objekti i sl.) potrebno je odobrenje Agencije osim za ispaljivanje pirotehničkih objekata kod kojih goriva masa (pogonsko i efektivno punjenje) iznosi 20 g ili manje, ako pritom sigurnost zračnog prometa nije očito ugrožena.

Potpuno ispunjen zahtjev i popratna dokumentacija navedena na obrascu mora se dostaviti Agenciji najkasnije sedam (7) radnih dana prije početka obavljanja operacija.

Zabranjeno je letenje neupravljivih letećih objekata s vlastitim pogonom (ispaljivanje raketa i pirotehničkih objekata) u zračnom prostoru na udaljenosti manjoj od 5 km od referentne točke aerodroma tijekom radnog vremena aerodroma.

Prilikom letenja neupravljivih letećih objekata s vlastitim pogonom u kontroliranom zračnom prostoru na visini većoj od 50 m iznad razine tla ili na udaljenosti većoj od 5 km od referentne točke aerodroma tijekom radnog vremena aerodroma, prethodno se mora pribaviti pisano odobrenje za uspostavu ad hoc strukture od Hrvatske kontrole zračne plovidbe.


Puštanje letećih lampiona

Odobrenje za puštanje letećih lampiona izdaje nadležna kontrola zračnog prometa. Više informacija možete pronaći ovdje: Posebni letovi i aktivnosti