menu

Izbornik

Dio-FCL dozvole

Dio-FCL dozvole su dozvole pilota zrakoplova izdane u skladu s Uredbom Komisije (EU) Br. 1178/2011 od 3. studenog 2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) Br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je izmijenjena i dopunjena (Aircrew Regulation).

Dio-FCL dozvole pilota izdaju se za sljedeće vrste zrakoplova:
  • Avion
  • Helikopter
  • Zračni brod
  • Jedrilica
  • Balon
  • Zrakoplov s pogonjenim uzgonom

Dio-FCL dozvole se izdaju u skladu sa propisima Europske Unije i priznate su u svim državama članicama Europske Unije.