menu

Izbornik

Dozvole pilota zrakoplova i ostalog letačkog osoblja u skladu sa nacionalnim propisima

Nacionalne dozvole pilota (A/H)

Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 94/19).

Dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova

Propisi:

  • Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova (NN 83/21)
  • Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije (NN 11/14)

Dozvole padobranca - Primjenjivi propisi

Ispiti, stjecanje dozvole i ovlaštenja padobranaca propisano je Pravilnikom o padobranstvu (NN 65/15, NN 147/20)

Dozvole pilota parajedrilice - Primjenjivi propisi

Ispiti, stjecanje dozvole i ovlaštenja pilota parajedrilice propisano je Pravilnikom o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase od 80/100 kg (NN 43/15, NN 60/2019)

Silabusi

Dozvole pilota ovjesne jedrilice - Primjenjivi propisi

Ispiti, stjecanje dozvole i ovlaštenja pilota ovjesne jedrilice propisano je Pravilnikom o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase od 80/100 kg (NN 43/15)

Silabusi