menu

Izbornik

DTO

Osnovni zahtjevi za organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova (DTO certifikat) propisani su u odredbama Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation), kako je izmijenjena i dopunjena.

Važna napomena
HACZ do 8. travnja 2020. neće primjenjivati odredbe Priloga I. Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 koje se odnose na osposobljavanje za dozvole pilota jedrilica i balona, tj. do navedenog datuma zaprimati će se samo prijave DTO koje se odnose na osposobljavanje za dozvole pilota aviona i helikoptera.

PROPISI

Kontakt

Odjel letačkih operacija i školstva
E-mail: generalna.avijacija@ccaa.hr
Telefon: +385 1 2369 300
Telefax: +385 1 2369 301