menu

Izbornik

DTO

Osnovni zahtjevi za organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova (DTO certifikat) propisani su u odredbama Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation), kako je izmijenjena i dopunjena.

PROPISI

Kontakt

Odjel letačkih operacija i školstva E-mail: generalna.avijacija@ccaa.hr
Telefon: +385 1 2369 300
Telefax: +385 1 2369 301