menu

Izbornik

ATO

Osnovni zahtjevi za organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova (ATO certifikat) propisani su u odredbama Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation), kako je izmijenjena i dopunjena.

PROPISI

Kontakt

Odjel letačkih operacija i školstva
E-mail: vili.vuksic@ccaa.hr
Telefon: +385 1 2369 300
Telefax: +385 1 2369 301