menu

Izbornik

ATO

Osnovni zahtjevi za organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova (ATO certifikat) propisani su u odredbama Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation), kako je izmijenjena i dopunjena.

PROPISI

  • Uredba Komisije (EU) 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća – HR
  • Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council – EN

Kontakt

Odjel letačkih operacija i školstva
E-mail: vili.vuksic@ccaa.hr
Telefon: +385 1 2369 300
Telefax: +385 1 2369 301