menu

Izbornik

Organizacije za osposobljavanje pilota (nacionalni propisi)

Osposobljavanje za stjecanje nacionalnih dozvola i ovlaštenja provodi se u odobrenim organizacijama za osposobljavanje sukladno nacionalnim propisima.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo odobrava organizacije za provođenje osposobljavanja za stjecanje sljedećih dozvola i ovlaštenja:
  • dozvola pilota sportsko rekreativnog zrakoplova
  • dozvola padobranca;
  • dozvola pilota parajedrilice;
  • dozvola pilota ovjesne jedrilice;
  • dozvola pilota jedrilice;
  • dozvola pilota balona.