menu

Izbornik

Organizacije za osposobljavanje pilota (europski propisi)

Kako bi provodile osposobljavanje u svrhu stjecanja Part-FCL dozvola pilota zrakoplova, organizacije moraju:
  1. Posjedovati certifikat organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova (ATO certifikat) u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation), kako je izmijenjena i dopunjena ili
  2. Podnijeti prijavu (za DTO) u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation), kako je izmijenjena i dopunjena.