menu

Izbornik

Infolist

U cilju što boljeg i jednostavnijeg načina komunikacije sa zrakoplovnom industrijom, a posebice u dijelu koji se odnosi na generalnu avijaciju, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je 5. rujna 2013. krenula s projektom periodičnog izdavanja publikacije „Infolist“ na svojim internetskim stranicama. 

U izdanjima Infolista možete pronaći osnovne podatke potrebne za odabir organizacije za osposobljavanje, podatke o osposobljavanju, ispitima, dozvolama, uporabi i održavanju opreme, o mjestima uzlijetanja i slijetanja, pravilima letenja, praktičnim i zakonskim ograničenjima u letenju te drugim pojedinostima potrebnima za sigurno letenje. Infolist je zamišljen kao dodatak službenim pravilnicima i dokumentima te služi kao informativni materijal. U slučaju nejasnoća ili različitog tumačenja vrijede navodi iz zakona i službenih dokumenata Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Objavljena izdanja:

  • Broj 1 - Parajedriličarstvo
  • Broj 1a - Tehnike aktivnog letenja parajedrilicom)
  • Broj 2 - Balonaštvo
  • Broj 3 - Padobranstvo
  • Broj 4 - Aerodromi
  • Broj 5 - Sportsko rekreativni zrakoplovi
  • Broj 6 - Nedozvoljeni ulazak u kontrolirani zračni prostor
  • Broj 7 - Izvješćivanje, analiza i naknadno postupanje u vezi sa događajima u civilnom zrakoplovstvu
  • Broj 8 - Pripremite se za letenje!
  • Broj 9 - Inicijalni (prvi) pregled za certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1