menu

Izbornik

Letenje inozemnih sportsko-rekreativnih zrakoplova

Primjenjivi propis:
 • Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova, (NN 34/14, 66/14)
Definicija sportsko rekreativnog zrakoplova: avion, žiroplan ili helikopter koji nije složeni zrakoplov, a koji je:
 • amaterski građeni zrakoplov s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 KG,
 • povijesni zrakoplov s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 KG,
 • bivši vojni zrakoplov s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 KG,
 • replika povijesnog ili bivšeg vojnog zrakoplova s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 KG,
 • mikrolaki avion,
 • mikrolaki helikopter, ili
 • žiroplan s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 560 KG;
kada se na njega ne primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 2018/1139 Europskoga Parlamenta.

Letenje sportsko rekreativnim zrakoplovom ograničeno je na VFR danju.

Inozemni sportsko rekreativni zrakoplov smije letjeti u hrvatskom zračnom prostoru samo na temelju odobrenja za letenje i predanog plana leta kada prelaze granicu Republike Hrvatske.

Smatra se da inozemni sportsko rekreativni zrakoplov ima odobrenje za letenje u hrvatskom zračnom prostoru ako udovoljava sljedećim uvjetima:
 • zrakoplov posjeduje valjanu svjedodžbu o plovidbenosti zrakoplova u skladu s propisima države registracije zrakoplova,
 • za zrakoplov je sklopljen ugovor o osiguranju u skladu s EU propisom koji uređuje obavezna osiguranja za zrakoplove, i
 • zrakoplov se ne koristi za izvođenje operacija za koje se prima naknada, osim u slučaju sudjelovanja na zrakoplovnim priredbama ili natjecanjima.
Inozemnim sportsko rekreativnim zrakoplovom u hrvatskom zračnom prostoru smije upravljati pilot koji je ovlašten upravljati sportsko rekreativnim zrakoplovom u skladu s primjenjivim zahtjevima države registracije zrakoplova.