menu

Izbornik

SAFA/SACA

SAFA/SACA inspekcije

Što je EU Program inspekcijskog pregleda zrakoplova i kako se provodi?
Program inspekcijskog pregleda zrakoplova je europski program provedbe inspekcijskih pregleda nad zrakoplovima koje koriste operatori iz trećih zemalja (SAFA) ili operatori koji su pod sigurnosnim nadzorom druge države članice EU-a (SACA). HACZ je nadležna za provođenje predmetnog nadzora na zračnim lukama i aerodromima u RH.

Inspekcijski nadzor obuhvaća:

  • pilotske dozvole;
  • procedure i priručnici koji se moraju nalaziti u pilotskoj kabini;
  • pridržavanje procedura od strane letačke i kabinske posade;
  • sigurnosna oprema u pilotskoj i putničkoj kabini;
  • teret koji se prevozi u zrakoplovu (uključujući i prijevoz opasnih roba); i
  • tehničko stanje zrakoplova
Opće informacije o EU programu mogu se pronaći na službenoj stranici Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Kontakti:

E-mail: safa@ccaa.hr
Telefon:+385 1 2369 357
Telefax: +385 1 2369 301
Mobitel: + 385 99 7060 506