menu

Izbornik

Projektna organizacija prema Dio 21

Prema EU propisima, organizacija koja se bavi projektiranjem zrakoplova mora steći odobrenje projektne organizacije, DOA (eng. Design Organisation Approval).

Odobravanje (certifikaciju) projektnih organizacija i izdavanje DOA odobrenja obavlja Europska agencija za sigurnost zračnog prometa - EASA (eng. European Aviation Safety Agency).

Propis kojim je regulirano izdavanje DOA:

Uredba Komisije (EU) 748/2012 (sa izmjenama i dopunama) od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224 21.8.2012).