menu

Izbornik

Proizvodnja u Dio 145 organizaciji za održavanje

Ako su joj dostupni dostatni podaci o dijelu koji želi proizvesti, organizacija odobrena za održavanje zrakoplova u skladu s Part 145 ili Part M/Subpart G može za potrebe ugradnje na zrakoplov na kojem radi, sama proizvesti neke dijelove. Takve dijelove ne može se prodavati za ugradnju na druge zrakoplove.

Propis kojim je regulirana proizvodnja u organizaciji za održavanje:

Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 оd 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014.)