menu

Izbornik

Organizacija za proizvodnju prema Dio 21

Sukladno EU propisima, organizacija koja se bavi proizvodnjom zrakoplova ili komponenata mora steći odobrenje proizvodne organizacije, POA (eng. Production Organisation Approval).

Odobravanje (certifikaciju) proizvodnih organizacija i izdavanje POA odobrenja obavljaju nacionalne zrakoplovne vlasti zemalja članica EU. Unatoč tome Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) ne provodi inspekcijski nadzor i ne izdaje odobrenja organizacijama za proizvodnju. Razlog tome je sljedeći: da bi obavljala certificiranje i inspekcijski nadzor nad proizvodnim organizacijama HACZ bi za to morala biti standardizirana (prihvaćena kao sukladna propisima i uobičajenom načinu rada) od strane EASA-e. To bi značilo da HACZ mora imati resurse i kompetenciju (a to bi uključivalo i iskustvo i tradiciju) za obavljanje tih poslova. Uzevši u obzir da nije podnesen niti jedan zahtjev za izdavanje odobrenja organizacije za proizvodnju HACZ je od stjecanja standardizacije odustala.

Na temelju navedenog, organizacija čije je glavno mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj a koja želi ishoditi odobrenje za proizvodnju zrakoplova ili zrakoplovnih komponenata treba se zahtjevom obratiti HACZ-u. Nakon toga će HACZ od EASA-e zatražiti da u njezino ime obavlja certificiranje, revizije certifikata i inspekcijski nadzor proizvodne organizacije.

Propis kojim je regulirano izdavanje POA je:

Uredba Komisije (EU) 748/2012 (sa izmjenama i dopunama) od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224 21.8.2012).