menu

Izbornik

close

Zatvori

 • Nacionalni propisi

Nacionalni propisi

Letačke operacije

 1. Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom NN 5/20
 2. Pravilnik o stavljanju izvan snage pravilnika o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (NN 28/19)
 3. Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom NN 21/2019
 4. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica NN 65/15, NN 35/2018NN 126/19
 5. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg NN 43/15, NN 60/2019
 6. Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera NN 57/2019
 7. Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova NN 104/18
 8. Pravilnik o zrakoplovnim priredbama NN 64/2018
 9. Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32/2018
 10. Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova NN 10/14 76/16
 11. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova NN 34/14, NN 66/14
 12. Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova NN 57/13
 13. Pravilnik o padobranstvu NN 65/15

Licenciranje i školstvo

 1. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica NN 65/15, NN 35/2018NN 126/19
 2. Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139  (NN 94/19)

 3. Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja NN 5/20
 4. Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća NN 31/2019
 5. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg NN 43/15, NN 60/2019
 6. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta NN 86/11
 7. Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica NN 46/11
 8. Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona, NN 29/11
 9. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa NN 50/2019
 10. Pravilnik o padobranstvu NN 65/15
 11. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova NN 34/14, NN 66/14
 12. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 107/15, NN 92/16, NN 28/2019
 13. Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije NN 11/14
 14. Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 14/13
 15. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 84/10

Plovidbenost

 1. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima NN 115/19
 2. Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova NN 5/20
 3. Pravilnik o stavljanju izvan snage pravilnika o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (NN 28/19)
 4. Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008 NN 77/16
 5. Pravilnik o certifikaciji zrakoplova, pripadajućih proizvoda, dijelova i uređaja te projektnih i proizvodnih organizacija NN 75/13
 6. Pravilnik o stručnoj izobrazbi, stručnoj osposobljenosti i drugim uvjetima koje mora ispunjavati zrakoplovno tehničko osoblje ovlašteno za održavanje komponenti zrakoplova NN 84/10
 7. Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova NN 155/13
 8. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa NN 50/2019
 9. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 107/15, NN 92/16, NN 28/2019
 10. Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 14/13
 11. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 84/10
 12. Pravilnik o mjernim jedinicama koje se koriste u zrakoplovnim operacijama u zraku i na tlu, NN 30/10
 13. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu NN 151/05, NN 36/09, NN 75/09, NN 76/13, NN 152/14

Aerodromi

 1. Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka NN 100/19
 2. Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma NN 14/16
 3. Pravilnik o aerodromima NN 100/2019
 4. Pravilnik o helidromima NN 46/2019
 5. Pravilnik o aerodromima na vodi NN 120/15
 6. Pravilnik o stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu NN 69/16
 7. Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu NN 46/2019
 8. Pravilnik o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu NN 57/12, NN 48/14
 9. Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma NN 37/2020
 10. Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga NN 61/15
 11. Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama NN 39/13
 12. Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske NN 39/13
 13. Zakon o zračnim lukama, NN 19/98, NN 14/11, NN 78/15
 14. Pravilnik o naknadama zračnih luka NN 65/15
 15. Nacionalni program za olakšice NN 105/15
 16. Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice NN 129/2017, NN 97/2018, NN 27/2019, NN57/2019
 17. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa NN 50/2019
 18. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 107/15, NN 92/16, NN 28/2019

ATM/ANS

 1. Pravilnik o tehničkim sustavima i objektima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi NN 28/2018
 2. Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom (NN 32/2018, NN 104/2018)
 3. Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom NN 129/2017
 4. Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija NN 67/16
 5. Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkog zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku NN 114/13
 6. Pravilnik o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova NN 53/16
 7. Pravilnik o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije NN 153/14
 8. Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 390/2013 od 9. svibnja 2013. o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija NN 8/14
 9. Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32/2018
 10. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa NN 50/2019
 11. Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1032/2006 o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa NN 114/13
 12. Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za jedinstveno europsko nebo NN 114/13
 13. Pravilnik o interoperabilnosti u mreži upravljanja Europskim zračnim prometom NN 91/13
 14. Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa NN 79/13
 15. Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa NN 75/13
 16. Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom NN 70/13
 17. Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo NN 67/13
 18. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi NN 49/13.
 19. Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi NN 49/13
 20. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Središnje Europe Međunarodni ugovori br.: 5 od 30.05.2012
 21. Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova NN 129/11
 22. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanju, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pomoćnom zrakoplovnom osoblju koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno korištenje, NN 29/11
 23. Pravilnik o mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova, NN 80/07
 24. Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje, NN 4/01
 25. Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, NN 19/98, NN 20/00, NN 51/13
 26. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 107/15, NN 92/16, NN 28/2019
 27. Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom NN 32/2018
 28. Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije NN 11/14
 29. Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1033/2006 o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo NN 114/13
 30. Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1079/2012 o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo NN 114/13
 31. Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 14/13
 32. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 84/10
 33. Pravilnik o mjernim jedinicama koje se koriste u zrakoplovnim operacijama u zraku i na tlu, NN 30/10

Zaštita civilnog zračnog prometa

 1. Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osobe, NN 92/2017

Odobravanje letova

 1. Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom NN 21/2019
 2. Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera NN 57/2019
 3. Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32/2018
 4. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa NN 50/2019
 5. Pravilnik o padobranstvu NN 65/15
 6. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova NN 34/14, NN 66/14
 7. Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom NN 32/18, NN 104/18
 8. Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru NN 50/17
 9. Pravilnik o reguliranju operacija civilnih podzvučnih mlaznih aviona NN 38/13
 10. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu NN 152/14, NN 76/13, NN 75/09, NN 36/09, NN 151/05

Ostalo

 1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu NN 25/2019
 2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu NN 129/2017
 3. Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu NN 141/15
 4. Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova NN 128/14
 5. Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi NN 81/14
 6. Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu NN 76/14, NN 119/15
 7. Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada NN 91/13
 8. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova NN 137/12
 9. Zakon o zračnom prometu, NN 69/09 , 84/11, 54/13, 127/13, 92/14
 10. Zakon o potvrđivanju mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske , Republike Srbije i Misije privremene Uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora, NN MU 4/08
 11. Zakon o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz, NN MU 9/07, NN MU 1/08
 12. Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, NN 132/98, NN 63/08, NN 134/09, NN 94/13