menu

Izbornik

Europsko odobrenje za proizvodnju dijelova

EPA (eng. European Part Approval) označava dijelove koji su proizvedeni u skladu s odobrenim projektnim podatcima koji nisu vlasništvo nosioca certifikata tipa osim ETSO (eng. European Technical Standard Order) dijelova.

Dijelove označene na ovaj način ne treba poistovjećivati s PMA (eng. Part Manufacturing Approval) dijelovima prema sustavu FAA-a (eng. Federal Aviation Authority), zrakoplovnih vlasti SAD-a, jer se radi o različitim konceptima.

Propis kojim je definirano EPA:

Uredba Komisije (EU) 748/2012 (sa izmjenama i dopunama) od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224 21.8.2012)