menu

Izbornik

Upute za rad sa strankama u HACZ


Sukladno Uputi o mjerama za sprečavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine i Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-21-452 od 12. studenoga 2021. godine donose se:
 
                                                                  
                            UPUTE ZA RAD SA STRANKAMA


Za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 Agencija će obavljati neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, a pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti u Agenciji.

Za sve zahtjeve i upite za Odjel licenciranja (dozvole, ovlaštenja, upiti) molimo koristiti e-mail adresu: licenciranje@ccaa.hr te telefonske brojeve 01/2369 362, 01/2369 394.

Za sve zahtjeve i upite vezano uz zrakoplovnu medicinu molimo koristiti e-mail adresu: aeromedical@ccaa.hr te telefonski broj 01/2369 317.

Za sve ostale podneske koristiti e-mail adresu: pisarnica@ccaa.hr te telefonski broj 01/2369 300, ured.direktora@ccaa.hr te telefonski broj 01/2369 302.

Sva ostala komunikacija sa strankama i davanje informacija odvijat će se putem telefona i e-maila objavljenih na web stranicama Agencije www.ccaa.hr.

U slučajevima kada stranke dođu u prostorije Agencije dužne su pri ulasku, ovlaštenom radniku Agenciji, predočiti važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz kojim dokazuje da su testirane na virus SARS-CoV-2 odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID 19.

Za vrijeme boravka u prostorijama Agencije, stranke su dužne pridržavati se i ostalih epidemioloških mjera:
- mjerenje tjelesne temperature pri ulasku u prostorije Agencije,
- koristiti maske za lice ili medicinske maske za vrijeme boravka u prostorijama Agencije,
- dezinfekcija ruku pri ulasku u prostorije Agencije,
- održavanje razmaka od najmanje 2 metra za vrijeme boravka u prostorijama Agencije.

Ukoliko stranke koje dolaze u Agenciju ne predoče važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz kojim dokazuju da su testirane na virus SARS-CoV-2 odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID 19 ovlaštenom radniku Agencije, ne koriste maske ili ih ne koriste na propisani način ili ukoliko odbiju primjenjivati ostale navedene epidemiološke mjere ili imaju povišenu tjelesnu temperaturu (37,2 C i veću temperaturu) zabranit će im se ulazak u prostorije Agencije odnosno boravak u prostorijama Agencije.

Stranku kojoj je iz nekog od gore navedenih razloga onemogućen ulazak u prostorije Agencije, a imala je namjeru dostaviti zahtjev ili određenu dokumentaciju, nadležni radnik će uputiti na koji način to može učiniti.

HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO