menu

Izbornik

Projektiranje

U EU sustavu projektiranjem zrakoplova bave se za to odobrene organizacije. Certifikate naziva DOA (eng. Design Organisation Approval) tim organizacijama nakon utvrđivanja udovoljavanju uvjetima izdaje Europska agencija za sigurnost zračnog prometa - EASA (eng. European Aviation Safety Agency).

Izuzetno, projektiranje nekih manjih zrakoplova i komponenata može se prihvatiti i na temelju prihvaćenih procedura ili programa certificiranja.