menu

Izbornik

Osposobljavanje za udaljene pilote za potkategorije A1/A3 otvorene kategorije

UAS-UPUTE-005 Upute za osposobljavanja i provjere za udaljene pilote

Uvjeti vezani uz osposobljavanje udaljenih pilota koji moraju biti ispunjeni prije izvođenja operacija u otvorenoj kategoriji
Polaganje ispita za udaljene pilote koji planiraju izvoditi operacije u „otvorenoj kategoriji“

Početkom primjene Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947 od 24. svibnja 2019. o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova, udaljeni piloti će prije izvođenja operacija bespilotnim zrakoplovima u „otvorenoj kategoriji“ morati položiti teorijski(e) ispit(e). „Otvorena kategorija” UAS operacija podijeljena je na tri potkategorije: A1, A2 i A3, na temelju radnih ograničenja, zahtjeva koji se odnose na udaljene pilote i tehničkih zahtjeva za UAS-e.

Online ispit za potkategorije A1/A3 otvorene kategorije moraju položiti udaljeni piloti prije izvođenja operacija bespilotnim zrakoplovima u bilo kojoj potkategoriji otvorene kategorije (A1 ili A2 ili A3). Udaljeni piloti koji izvode operacije bespilotnim zrakoplovima najveće dopuštene mase pri polijetanju, uključujući korisni teret, manje od 250 g i maksimalne brzine manje od 19 m/s ili klase C0 moraju biti upoznati s uputama proizvođača UAS-a.

Prije izvođenja operacija u A2 potkategoriji otvorene kategorije bespilotnim zrakoplovima klase C2 ili bespilotnim zrakoplovima koji ne ispunjavaju zahtjeve Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/945 (bespilotni zrakoplov nema oznaku klase C2) najveće dopuštene mase pri polijetanju manje od 2 kg, udaljeni piloti moraju položiti i ispit za potkategoriju A2 otvorene kategorije u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.


Sve upite vezano uz polaganje ispita za udaljene pilote možete poslati na adresu UAS@ccaa.hr.Raspored polaganja ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije


Kako bi optimizirala svoje resurse i omogućila polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije na pristupačnijim lokacijama, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavljuje raspored i lokacije na kojima zainteresirani mogu pristupiti polaganju ispita.


                          Raspored održavanja A2 ispita za period siječanj-lipanj 2022. godine

 

                 Lokacija

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Lipanj

Osijek, Uprava Hrvatskih šuma, J. Benešića 1

10. u 18h

7. u 18h

7. u 18h

4. u 18h

2. u 18h

6. u 18h

Zagreb, HACZ, Ulica grada Vukovara 284

11. u 18h

8. u 18h

8. u 18h

5. u 18h

3. u 18h

7. u 18h

Zadar, HGSS, Andrije Hebranga 11a

14. u 18h

11. u 18h

11. u 18h

8. u 18h

6. u 18h

10. u 18h

Split, HGSS, Stoci 48A

15. u 10h

12. u 10h

12. u 10h

9. u 10h

7. u 10h

11. u 10h

Pula, Zračna luka Pula

17. u 18h

14. u 18h

14. u 18h

11. u 18h

9. u 18h

13. u 18h

Dubrovnik, HGSS, 42°40'29.6"N 18°06'27.9"E - lokacija je uz cestu, nema adrese, jer je preuređeno sklonište, vrata sa znakom HGSS-a, Nova Mokošica

24. u 18h

21. u 18h

21. u 18h

19. u 18h

16. u 18h

20. u 18h

                               

Za pristupanje ispitu zainteresirani kandidati se moraju prijaviti najmanje 2 radna dana prije predviđenog termina ispita za koji se prijavljuju. Prijave se provode slanjem elektroničke pošte na adresu UAS@ccaa.hr dostavom slijedećih podataka:


1.       Ime i prezime kandidata

2.       Broj i vrsta osobnog identifikacijskog dokumenta s kojim će se kandidat identificirati prilikom polaganja ispita

3.       Broj dokaza o dovršenom mrežnom osposobljavanju za potkategorije A1/A3 kandidata

4.       Raspolažu li vlastitim osobnim računalom za polaganje ispita

Prijava na ispit je valjana tek nakon primitka potvrde prijave od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

 

 Prilikom dolaska na polaganje ispita kandidati trebaju ponijeti:


1.       Osobni identifikacijski dokument koji su naveli u prijavi

2.       Potpisani izvornik Izjave o praktičnom samoosposobljavanju na obrascu UAS-FRM-002

3.       Osobno računalo, ako su njegovu raspoloživost naveli u prijavi 

4.   Važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz kojim se dokazuje negativan test na virus SARS-CoV-2, cijepljenje ili preboljenje bolesti COVID-19.

       Osobama koje ne predoče bilo koji od traženih dokumenata neće biti dozvoljeno pristupanje polaganju ispita.


      Prije pristupanja polaganju ispita, kandidati moraju dezinficirati ruke, te će im biti izmjerena tjelesna temperatura. Kandidatima s izmjerenom tjelesnom temperaturom većom od 37,2°C, neće biti dozvoljeno pristupanje polaganju ispita.

Za vrijeme polaganja ispita kandidati su dužni:

  • Koristiti maske za lice ili medicinske maske
  • Održavati međusobni razmak od najmanje 2 m

U slučaju većeg broja kandidata u odnosu na kapacitet prostora, organizirat će se dodatni termini u istom danu.

  

 

                                                                               HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO