menu

Izbornik

Okončana savjetovanja

Nacrt Pravilnika o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka

 • Nacrta pravilnika
 • Tablica s komentarima
 • Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o aerodromima

 • Nacrt pravilnika
 • Tablica s komentarima
 • Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

 • Nacrt Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139
 • Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt pravilnika o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu

 • Nacrt Pravilnika o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu
 • Izvješće o provedenom savjetovanju
 • Tabele za analizu komentara na nacrt pravilnika

Nacrt pravilnika o helidromima

 • Nacrt Pravilnika o helidromima
 • Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt pravilnika o zrakoplovnim priredbama

 • Nacrt Pravilnika o priredbama
 • Izvješće o provedenom savjetovanju zrakoplovne priredbe
 • Tabele za analizu komentara na nacrt propisa-zrakoplovne priredbe

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

 • Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom
 • Tablica s komentarima
 • Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

 • Nacrt Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova
 • Tablica s komentarima
 • Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom

 • Nacrt Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom
 • Tablica s komentarima
 • Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o letenju zrakoplova

 • Nacrt Pravilnika o letenju zrakoplova
 • Tablica s komentarima
 • Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o tehničkim sustavima i objektima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi

 • Nacrt Pravilnika
 • Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću
 • Tabela s komentarima

Nacrt Pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja

 • Nacrt Nacionalnog MED Pravilnika
 • Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Nacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

 • Nacrt Pravilnika (poveznica)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)
 • Tabela s komentarima (poveznica)

Nacrt Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008

 • Nacrt Pravilnika (download dokumenta)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (download dokumenta)

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova

 • Nacrt Pravilnika (download dokumenta)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (download dokumenta)

Nacrt Pravilnika o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru

 • Nacrt Pravilnika (download dokumenta)
 • Obavijest zainteresiranim subjektima (download dokumenta)
 • Obrazac za davanje primjedbi na nacrt propisa (download dokumenta)

Nacrt Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

 • Nacrt Pravilnika (poveznica)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)
 • Tabela s komentarima (poveznica)

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

 • Nacrt Pravilnika (poveznica)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)

Nacrt Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

 • Nacrt Pravilnika (poveznica)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)

Nacrt Pravilnika o padobranstvu

 • Nacrt Pravilnika (poveznica)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)

Nacrt Pravilnika o naknadama zračnih luka

 • Nacrt Pravilnika (poveznica)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)
 • Tabela sa komentarima (poveznica)

Nacrt Pravilnika o pružanju zemaljskih usluga

 • Nacrt Pravilnika (poveznica)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)
 • Tabela sa komentarima (poveznica)

Nacrt Pravilnika o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

 • Nacrt Pravilnika (poveznica)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)

Nacrt Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

 • Nacrt Pravilnika (poveznica)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)
 • Tabela s komentarima (poveznica)

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg

 • Nacrt Pravilnika (poveznica)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)
 • Tabela s komentarima (poveznica)