Zakonodavstvo

Zračni promet u Republici Hrvatskoj reguliran je hrvatskim propisima, ali i zakonodavstvom Europske Unije koje je po pravnoj snazi iznad nacionalnih propisa.

Osim navedenog, pojedini aspekti zračnog prometa ureðeni su međunarodnim konvencijama koje obvezuju Republiku Hrvatsku i/ili Europsku Uniju.

Detaljnije u vezi regulative možete pronaći na poveznici:

http://www.ccaa.hr/hrvatski/zakonodavstvo_296/