Vlasnik

Vlasnik zrakoplova je odgovoran za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova te mora osigurati da se zrakoplov koristi samo ako je:

  • održavan u plovidbenom stanju,

  • bilo koja operativna oprema i oprema za slučaj opasnosti ispravno ugrađena i upotrebljiva,

  • svjedodžba o plovidbenosti valjana,

  • održavanje zrakoplova obavljano u skladu s odobrenim programom održavanja.

Da bi ispunio obveze, vlasnik zrakoplova može ugovoriti poslove vezane uz kontinuiranu plovidbenost s odobrenom organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti. U tom slučaju organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti preuzima odgovornost za uspješno provođenje tih poslova.