Radovi iz zraka inozemnih operatora zrakoplova

Primjenjivi propis: Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2012-003, Rev. 4, Odobravanje obavljanja operacija radova iz zraka u Republici Hrvatskoj inozemnim operatorima zrakoplova

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-004

Operatori zrakoplova iz država članica Europske unije, Norveške, Islanda, Lichtensteina i Švicarske

Operatori zrakoplova iz država članica Europske unije, Norveške, Islanda, Lichtensteina i Švicarske Agenciji ne trebaju odobrenje Agencije za obavljanje radova iz zraka ukoliko udovoljavaju uvjetima propisanima u Dijelu ORO i SPO Uredbe (EU) 965/2012 i podnijeli su svojim zrakoplovnim vlastima izjavu o sposobnosti za obavljanje specijaliziranih operacija.

Operatori moraju Agenciji dostaviti obavijest da obavljaju specijalizirane letačke operacije u Republici Hrvatskoj koja mora sadržavati informacije o vrsti specijaliziranih operacija (npr. snimanje, istraživanje, iskakanje padobranaca i sl.) te o području i vremenskom razdoblju izvođenja operacija.

Napomena: Odobrenje je potrebno ishoditi kada se operacije obavljaju s Aneks II zrakoplovima u skladu s ASO-2012-003 Rev 4.

Posebno odobrenje operatori moraju ishoditi za obavljanje prekograničnih komercijalnih specijaliziranih operacija visokog rizika (HR COM SPO). Detaljne informacije o specijaliziranim operacijama koje se smatraju operacijama visokog rizika u Republici Hrvatskoj te postupak ishođenja odobrenja za njihovo obavljanje mogu se pronaći na slijedećim poveznicama:


http://www.ccaa.hr/hrvatski/specijalizirane-operacije_412/ i
https://www.easa.europa.eu/specialised-operations-spo.

Inozemni operatori zrakoplova iz trećih zemalja


Operatori zrakoplova iz trećih zemalja smiju obavljati operacije radova iz zraka (specijalizirane operacije) samo na temelju odobrenja Agencije u skladu sa Naredbom o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2012-003, Rev 4.


Zahtjev za izdavanjem odobrenja za obavljanje operacija radova iz zraka podnosi operator zrakoplova zajedno s dokumentacijom navedenom na obrascu zahtjeva te pristojbu od 20HRK (biljeg). Zahtjev je potrebno dostaviti najkasnije 15 dana prije predviđenog početka operacija.

NAPOMENA ZA SVE OPERATORE:

Sukladno stavku članku 38. Pravilnika o letenju zrakoplova (NN 32/18) VFR letovi od javnog interesa (npr. letovi u svrhu kalibraže, snimanja iz zraka, oralno cijepljenje lisica, probni i ispitni letovi i sl.), moraju se unaprijed najaviti i usuglasiti s nadležnom kontrolom zračnog prometa), najkasnije 7 radnih dana prije početka obavljanja operacija na email adresu: civaa@crocontrol.hr - Civilni ovlašteni subjekt.

Više informacija možete potražiti ovdje.