Prijevoz opasne robe

Na prijevoz opasnih roba u zračnom prometu primjenjuju se odredbe Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva uključujući Dodatak i dopune objavljene odlukom Vijeća Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO Doc 9284-AN/905).

Operator zrakoplova iz treće zemlje mora zatražiti odobrenje za prijevoz opasnih roba u preletu ili za slijetanje/polijetanje u/iz Republike Hrvatske. Zahtjev se podnosi na obrascu zahtjeva koji je objavljen na internetskoj stranici Agencije FAO-FRM-006 uz kojeg treba priložiti izjavu pošiljatelja za prijevoz opasne robe i valjanu potvrdu o osiguranju (izdanu u skladu s Uredbom (EZ) 785/2004). Zahtjev je potrebno dostaviti najkasnije sedam radnih dana prije planiranog datuma leta.

Više informacija o opasnoj robi nalazi se ovdje.