Podaci o obveznom osiguranju

Svaki inozemni zračni prijevoznik odnosno operator zrakoplova da bi letio u hrvatskom zračnom prostoru obvezan je sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu putnicima, prtljazi, teretu i trećim osobama u skladu s Uredbom (EZ) 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem.

U potvrdi ili drugom dokazu o sklopljenom ugovoru o osiguranju moraju biti navedeni osigurani rizici te da je osiguranje sklopljeno u skladu s Uredbom (EZ) 785/2004.

Najniže osigurane svote po jednom štetnom događaju određena ugovorom o osiguranju iznos izražena u SDR:

Za štete trećim osobama za zrakoplove kojima MTOM iznosi:

· do 500 kg 750.000 SDR

· od 501 do 1000 kg 1.500.000 SDR

· od 1.001 do 2.700 kg 3.000.000 SDR

· od 2.701 do 6.000 kg 7.000.000 SDR

· od 6.001 do 12.000 kg 18.000.000 SDR

· od 12.001 do 25.000 kg 80.000.000 SDR

· od 25.001 do 50.000 kg 150.000.000 SDR

· od 50.001 kg do 200.000 kg 300.000.000 SDR

· od 200.001 kg do 500.000 kg 500.000.000 SDR

· iznad 500.001 kg 700.000.000 SDR

Za pojedinog putnika 250.000 SDR u komercijalnim operacijama
Za prtljagu 1.131 SDR u komercijalnim operacijama
Za teret 19 SDR po kg u komercijalnim operacijama

Najniža osigurana svota u odnosu na putnike za nekomercijalne operacije zrakoplova s MTOM od 2700 kg ili manje, je 100.000 SDR za svakog putnika.