Plovidbenost

Plovidbenost zrakoplova je sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu.

Aktivnosti koje osiguravaju plovidbenost zrakoplova se dijele na certificiranje i nadzor nad zrakoplovima, te na certificiranje i nadzor nad organizacijama i osobama koje se bave projektiranjem, proizvodnjom, kontinuiranom plovidbenosti i održavanjem zrakoplova.

OBAVIJEST

Provođenje Cessna SID programa sukladno EASA SIB No: 2014-01

Ažuriranje programa održavanja zrakoplova;

Izvršavanje pregleda za utvrđivanje plovidbenosti bez prethodno odobrenog programa održavanja;

Obavijest vlasnicima/operaterima o provođenju nadzora nad flotom zrakoplova (ACAM);

Obavijest Organizacijama CAMO o usklađivanju sa tumačenjem EASA-e u svezi klasifikacije nalaza prilikom provođenja pregleda zrakoplova;