FAQ

Koje uvjete mora ispunjavati organizacija za osposobljavanje pilota zrakoplova?

Organizacija za osposobljavanje pilota zrakoplova mora udovoljavati uvjetima propisanima UREDBOM KOMISIJE (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EC) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća; i njezinim izmjenama i dopunama.

Zahtjevi za organizacije propisani su u Dodatku VII- Part-ORA, zahtjevi vezani uz dozvole i osposobljavanje u Dodatku I -Part-FCL a zahtjevi za zdravstenu sposobnost u Dodatku IV -Part-MED.