Objavio: CCAA

Vlada RH odobrila Godišnji program rada HACZ za 2020.godinu

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 5. stavkom 4. Zakona o zračnom o prometu (Narodne novine, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20.02.2020. donijela O D L U K U o davanju odobrenja na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2020. godinu.

DOKUMENTI:

Odluka o davanju odobrenja na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2020. godinu

Godišnji program rada HACZ za 2020.