Objavio: CCAA

Početno osposobljavanje i potvrde kabinske posade

Ako želite raditi kao član kabinske posade u komercijalnom zračnom prijevozu unutar države članice Europske unije, morate imati valjanu potvrdu o završenom početnom osposobljavanju kabinske posade (Potvrda kabinske posade, engl. Cabin Crew Attestation). Ova potvrda o profesionalnoj kompetenciji omogućuje obavljanje dužnosti člana kabinske posade na zrakoplovima registriranim unutar Europske unije.

Za ishođenje potvrde kabinske posade morate uspješno položiti program osposobljavanja kod operatora zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu ili organizacije za osposobljavanje kabinske posade odobrene od strane nadležnog zrakoplovnog tijela države članice Europske unije.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nadležno je zrakoplovno tijelo za operatore zrakoplova ili organizacije za osposobljavanje kabinske posade koje glavno mjesto poslovanja imaju u Republici Hrvatskoj te na svojim Internet stranicama kontinuirano objavljuje ažuran popis onih koji imaju važeće odobrenje za izdavanje potvrde kabinske posade i provođenje početnog osposobljavanja kabinske posade.

Ako ste imatelj potvrde kabinske posade i raspitujete se o ponovnom izdavanju ili zamjeni potvrde, morate kontaktirati operatora komercijalnog zračnog prijevoza ili organizaciju za osposobljavanje koja je izdala vašu potvrdu. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo ne izdaje potvrde kabinske posade.