Objavio: CCAA

Objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

U Narodnim novinama 126/19 objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica. Pravilnik stupa na snagu 1.1.2020.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja:

a) pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova,

b) pilota balona i

c) pilota jedrilica

kada se na to zrakoplovno osoblje ne primjenjuje Uredba Komisije (EU) 1178/2011. od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano uz članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (SL L 311, 25. 11. 2011), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena.