Objavio: CCAA

OBAVIJEST – Uvođenje elektroničkog računa (eRačuna)

Od 1. srpnja 2019. godine stupa na snagu Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/2018) kojim je propisana primjena eRačuna prema obveznicima javne nabave. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (dalje u tekstu: Agencija) kao javni naručitelj obvezna je zaprimati, obrađivati i plaćati isključivo eRačune, te Vas molimo da sve račune i prateće dokumente uputite na servis eRačun za državu – informacijskog posrednika Financijska agencija – FINA.

Svi računi koji pristignu u Agenciju u papirnatom obliku ili putem e-maila (skeniran račun u PDF obliku poslan putem e-maila ne smatra se eRačunom) nakon 1. srpnja 2019. neće biti zaprimljeni niti se po njima smije postupati, te posljedično neće smjeti biti plaćeni.

Napominjemo da eRačuni moraju sadržavati osnovne elemente elektroničkog računa, sukladno članku 5. predmetnog zakona.

Molimo sve gospodarske subjekte za prilagodbu sukladno zakonskoj promjeni kako bi mogli nastaviti poslovnu suradnju.