Objavio: CCAA

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2020-003 Obaveza čuvanja obrasca "Passenger Locator Form"

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2020-003 Obaveza čuvanja obrasca "Passenger Locator Form" primjenjuje se na sve međunarodne aerodrome u Republici Hrvatskoj.

Svrha ove Naredbe je osiguranje provedbe obveze čuvanja obrasca „Public health passenger locator form (PLF)" od strane operatora aerodroma/pružatelja zemaljskih usluga.