Naknade

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nije korisnik državnog proračuna te sredstva za financiranje poslovanja osigurava većim dijelom iz različitih vrsta naknada. Naknade se plaćaju za putnički i teretni promet, za preglede zrakoplova te stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja. Vrste naknada se određuju Zakonom o zračnom prometu, a visina naknada je u nadležnosti ministra pomorstva, prometa i infrastrukture.