Naknada za licenciranje zrakoplovnog osoblja

Naredba o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja (NN 18/03 i 49/09) propisuje visinu naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja, ovisno o vrsti dozvole i ovlaštenja za koje se polaže ispit. Naredba utvrđuje i visinu naknade na koju imaju pravo predsjednik, članovi, tajnik povjerenstva te instruktori. Između ostalog, propisuju se i cijene obrazaca, registra i dnevnika školovanja, knjižica letenja zrakoplovnog osoblja. Naknada za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja plaća se po kandidatu, ovisno o vrsti dozvole/ovlaštenja.