Nacionalno zakonodavstvo

Zakoni:

1. Zakon o zračnom prometu NN 92/14, 127/13, 54/13, 84/11, 69/09

2. Zakon o zračnim lukama NN 78/15, 14/11, 19/98

Pravilnici:

 • Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma NN 14/16

 • Pravilnik o naknadama zračnih luka NN 65/15

 • Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu NN 51/14

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu NN 48/14

 • Pravilnik o aerodromima na vodi NN 120/15

 • Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama NN 39/13

 • Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske NN 39/13

 • Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga NN 61/15

 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu NN 69/16

 • Pravilnik o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu NN 57/12, 48/14

 • Pravilnik o helidromima, NN 24/11

 • Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnim za njegovu sigurnu uporabu, NN65/05

Zrakoplovne naredbe i direktive:

1.Air Safety Order - ASO-2019-002 Postupak usklađivanja površina ograničenja prepreka sa prostornim planovima

2. Air Safety Order - ASO-2019-001 Rev.0, Registrirane površine za slijetanje i uzlijetanje

3. Air Safety Order - ASO-2011-008, Operativni zahtjevi koji se odnose na dostupnost spasilačko vatrogasnih službi na polaznim, odredišnim ili alternativnim aerodromima

4. Air Safety Order - ASO-2010-005, Postupak i kriteriji za izdavanje Odobrenja za pružanje zemaljskih usluga

Sigurnosne informacije:

1. ASIL-2013-004 Implementacija Europskog akcijskog plana za smanjenje rizika od neodobrenog ulaska (upada) na uzletno/sletnu stazu

2. ASIL-2011-002, Novi operativni minimumi aerodroma za operacije u svim vremenskim uvjetima